CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN SAMSUNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 914

Ngày đăng: 01/11/2023

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN SAMSUNG

Cuối giờ chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn Samsung Park Hark Kyu:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?