CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HỘI KIẾN TỔNG THỐNG MÔNG CỔ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 628

Ngày đăng: 02/11/2023

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HỘI KIẾN TỔNG THỐNG MÔNG CỔ

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?