CÔNG DÂN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ CÓ CHIỀU HƯỚNG TĂNG SO VỚI THÁNG 4 NĂM 2024

Chuyên mục: Phiên họp thứ 35 | Lượt xem : 888

Ngày đăng: 10/07/2024

CÔNG DÂN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ CÓ CHIỀU HƯỚNG TĂNG SO VỚI THÁNG 4 NĂM 2024

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?