KỲ HỌP THỨ 4

ĐẠI BIỂU PHẠM KHÁNH PHONG LAN - ĐOÀN ĐBQH TP HỒ CHÍ MINH: CẦN MỘT CHƯƠNG RIÊNG VỀ ĐẤU THẦU THUỐC
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU HUỲNH THỊ HẰNG NGA – ĐOÀN ĐBQH TỈNH TRÀ VINH: NÊN QUY ĐỊNH HẠN MỨC CHỈ ĐỊNH THẦU CAO HƠN
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU SÙNG A LỀNH - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÀO CAI: ƯU ĐÃI NHÀ THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ VIỆT NAM
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HÒA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP: QUY ĐỊNH RÕ VỀ TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU TRẦN KHÁNH THU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH: QUY ĐỊNH RÕ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG PHẢI ĐẤU THẦU
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU PHẠM THỊ KIỀU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG: RÀ SOÁT LẠI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐẤU THẦU TRƯỚC
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN TIẾN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC: ĐỀ NGHỊ GIAO CHO CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CÁC GÓI THẦU CÓ QUY MÔ NHỎ
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU TRẦN THỊ THU HẰNG - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG: ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
👤congpt 🕔15/11/2022

Sáng ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) cùng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ĐẠI BIỂU MAI VĂN HẢI - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THANH HÓA: CÂN NHẮC VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM ĐỐI VỚI UBND TỈNH
👤congpt 🕔14/11/2022

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

ĐẠI BIỂU K` NHIỄU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: RÀ SOÁT, ĐẢM BẢO SỰ THỐNG NHẤT CỦA LUẬT NÀY TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
👤congpt 🕔14/11/2022

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HÒA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP: ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC ÁP DỤNG THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
👤congpt 🕔14/11/2022

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

ĐẠI BIỂU NGUYỄN ANH TRÍ - ĐOÀN ĐBQH TP HÀ NỘI: BỎ KHUNG GIÁ ĐẤT ĐỂ GIẢI QUYẾT TẮC NGHẼN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
👤congpt 🕔14/11/2022

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

ĐẠI BIỂU TRẦN ĐÌNH VĂN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: CẦN CÓ SỰ THẨM TRA, GIÁM SÁT KỸ LƯỠNG VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT
👤congpt 🕔14/11/2022

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN AN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH ĐẢM BẢO THỐNG NHẤT VỚI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
👤congpt 🕔14/11/2022

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ MAI THOA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG BỔ SUNG NGUYÊN TẮC, KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐA MỤC ĐÍCH
👤congpt 🕔14/11/2022

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)