QUỐC HỘI KHÓA XV

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC THIẾU BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

VÌ SAO SỐ DOANH NGHIỆP ĐÓNG CỬA NGÀY CÀNG TĂNG?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRIỂN KHAI CHƯA THỰC SỰ HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

ƯU TIÊN PHÂN BỔ VỐN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

CẮT GIẢM TỐI ĐA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẢM BỚT CHI PHÍ TUÂN THỦ CHO DOANH NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

NỖ LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VÙNG CAO SƠN LA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

CỔNG LÀNG MỞ NHƯNG CỔNG NHÀ NÀO CŨNG ĐÓNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

CHỈ TIÊU GIỚI TÍNH KHI SINH LÀ GỐC RỄ CỦA MỌI CHỈ TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2024

PHÂN QUYỀN MẠNH MẼ ĐỂ HÀ NỘI CHỦ ĐỘNG HƠN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2024

CẦN CÓ QUY ĐỊNH VƯỢT TRỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2024

ỦNG HỘ CHO PHÉP HÀ NỘI CÓ QUYỀN YÊU CẦU CẮT ĐIỆN, NƯỚC VỚI CÔNG TRÌNH VI PHẠM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2024

ĐBQH: CẦN ĐẨY MẠNH VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI ĐỂ THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2024

CỬ TRI MONG THỦ ĐÔ BỚT Ô NHIỄM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2024

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÀ BÁO GHI ÂM, GHI HÌNH DIỄN BIẾN PHIÊN TÒA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2024

TRANH LUẬN ĐỔI MỚI TAND THEO THẨM QUYỀN XÉT XỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2024