Phiên họp thứ 27

DỰ KIẾN CÓ 35 HUYỆN, TRÊN 1.000 XÃ DỰ KIẾN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2023

THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2023

HOÀN TẤT CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2023

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2023

BỔ SUNG HƠN 2.508 TỶ CHI THƯỜNG XUYÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
👤Cổng thông tin điện tử Quốc hội 🕔17/10/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 6
👤Cổng thông tin điện tử Quốc hội 🕔17/10/2023

CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 KHÓ ĐẠT KẾ HOẠCH
👤Cổng thông tin điện tử Quốc hội 🕔17/10/2023

VÌ SAO CHẬM ĐIỀU HÀNH TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG
👤Cổng thông tin điện tử Quốc hội 🕔17/10/2023

ƯỚC CẢ NĂM ĐẠT 10 -15 CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI QUỐC HỘI GIAO
👤Cổng thông tin điện tử Quốc hội 🕔17/10/2023

VẪN CÓ VIỆC LẠM DỤNG, TRỤC LỢI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2023

Cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, tại phiên họp ủy ban thường vụ Quốc hội lần thứ 27, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội....

THIẾU GIÁO VIÊN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CHO GIÁO VIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2023

NHIỀU KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2023

GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2023

ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM, KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2023

Thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại phiên họp 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, theo kế hoạch của Trung ương thông qua và Quốc hội, Chính phủ cũng có kế hoạch,...