Phiên họp giữa kỳ

TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CHUNG KỲ HỌP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/06/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chung Kỳ họp

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/06/2023

Sáng 15/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội,...

HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/06/2023

Chiều 14/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

TIẾP THU, HOÀN THIỆN, TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA 3 LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/06/2023

Tiếp tục nội dung Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 14/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện 3 dự án luật

TIẾP TỤC RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH, TRÁNH XUNG ĐỘT, CHỒNG CHÉO VỚI CÁC LUẬT HIỆN HÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/06/2023

Tiếp tục phiên họp thường vụ giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, sáng 13/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện của các dự án luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi),...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN 4 LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT GIỮA 2 ĐỢT CỦA KỲ HỌP THỨ 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/06/2023

Tiếp tục phiên họp thường vụ giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, sáng 13/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN KIẾN DỰ ÁN LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/06/2023

Chiều 12/6, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật hợp tác xã sửa đổi.

ĐẢM BẢO KHÔNG CÓ MỘT Ý KIẾN NÀO CỦA ĐẠI BIỂU KHÔNG ĐƯỢC TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/06/2023

Sáng 12/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, UBTVQH đã tiến hành phiên họp để cho ý kiến kỹ lưỡng vào một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện của các dự án luật, dự thảo Nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại đợt 2 tới,...

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: 'TRƯỜNG HỢP CÀI CẮM LỢI ÍCH NHÓM VÀO LUẬT SẼ BỊ TRUY TRÁCH NHIỆM RÕ RÀNG, KHÔNG NÓI LƠ TƠ MƠ'
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2023

Trong khung khổ giữa hai đợt họp của Kỳ họp thứ 5, sáng 12/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp để cho ý kiến kỹ lưỡng vào một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện của các dự án luật,...