Kỳ họp thứ 6

HỌP BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khái quát và nhấn mạnh một số kết quả của Kỳ họp. Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng tình hình về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

ĐBQH ĐÁNH GIÁ KỲ HỌP THỨ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Kỳ họp thứ 6 đã kết thúc với những ấn tượng về sự điều hành của đoàn chủ tịch, những phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các vị trưởng ngành. Bên lề hành lang QH, chúng tôi đã ghi nhận các ý kiến đánh giá về kỳ họp này.

100% ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÓ MẶT TÁN THÀNH NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Cũng trong sáng nay, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

VIỆT NAM SẼ THU THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU TỪ NĂM TÀI CHÍNH 2024
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Với 462 Đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỉ lệ 93,52%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu....

ĐẠI BIỂU ĐÁNH GIÁ CAO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Kỳ họp thứ 6 , Quốc hội khóa XV đã kết thúc thành công tốt đẹp sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đã đánh giá cao về những kết quả đạt được của Kỳ họp .

CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO NHỮNG QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI TRONG KỲ HỌP THỨ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định và hoàn thành 40 nội dung thuộc các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc,...

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Đúng 9h sáng nay, Quốc hội họp Phiên bế bạc Kỳ họp thứ 6....

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/11/2023

Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,...

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 15, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2023

Chiều nay, với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 93,93%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

KIỆN TOÀN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2023

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 năm sau.

ĐỀ NGHỊ CHƯA NÊN QUY ĐỊNH VỀ TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG AN NINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2023

Các quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng an ninh nhận được nhiều góp ý của đại biểu trong phiên họp chiều nay của Quốc hội về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

LÀM RÕ QUY ĐỊNH VỀ TÍNH LƯỠNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG AN NINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2023

Bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng an ninh phát triển theo hướng lưỡng dụng là góp ý của đại biểu vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong phiên thảo luận chiều nay của Quốc hội.