Phiên họp thứ 29

DỰ ÁN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỬA ĐỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/01/2024

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến lần 2 về việc tiếp thu, giải trình Dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 29 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2024

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 29 sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả hoàn thành chương trình đề ra.

LÀM RÕ QUY ĐỊNH CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG ĐẦU TƯ CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2024

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2024

LÀM RÕ QUY ĐỊNH CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG ĐẦU TƯ CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2024

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSTW 2021 - 2025
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/01/2024

UỶ BAN THƯỜNG VỤ CHO Ý KIẾN VỀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG KHAI MẠC VÀO 15/1
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/01/2024

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/01/2024

KHÔNG “ĐẺ” THÊM THỦ TỤC VỀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/01/2024