KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2

ĐẠI BIỂU TẠ VĂN HẠ - ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM CHO Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔09/01/2023

Sáng 09/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG
👤congpt 🕔09/01/2023

Sáng 09/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021

ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HÒA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP: CẦN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN LẬP DỰ TOÁN KHÔNG CHUẨN
👤congpt 🕔09/01/2023

Sáng 09/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021

QUỐC HỘI NHẤT TRÍ TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH
👤Truyền hình Quốc hội 🕔09/01/2023

Sáng 9/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc,...

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030
👤Truyền hình Quốc hội 🕔09/01/2023

Trình bày báo cáo tại hội trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm phù hợp với Chiến lược và các Nghị quyết về phát triển ngành, lĩnh vực,...

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN VAY LẠI NĂM 2022 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội 🕔09/01/2023

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội 🕔09/01/2023

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, 14h00 chiều 09/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội 🕔09/01/2023

Chiều 09/01, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Với 12 chương, 121 điều, tăng 03 chương và 30 điều so với Luật hiện hành, Luật đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, quan điểm đặt ra.

VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI KHÔNG HOÀN LẠI: ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT THEO TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH
👤Truyền hình Quốc hội 🕔09/01/2023

Cũng trong phiên thảo luận sáng 9/1 về nội dung tài chính, ngân sách, một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình về vấn đề bổ sung vốn viện trợ nước ngoài chưa có trong dự toán và việc điều chuyển nguồn chi thường xuyên để thực hiện chi đầu tư phát triển của Bộ Tài chính.

QUY HOẠCH PHẢI ĐẢM BẢO MỤC TIÊU LIÊN KẾT VÙNG TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội 🕔08/01/2023

Sáng 7/1 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050.

VƯỚNG MẮC TRONG GIA HẠN THUỐC SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ KHI SỬA LUẬT DƯỢC
👤Truyền hình Quốc hội 🕔07/01/2023

Về việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực mà chưa kịp hoàn thành thủ tục gia hạn theo quy định của Luật Dược 2016 đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có đầy đủ dữ liệu chứng minh chất lượng, an toàn, hiệu quả cho đến ngày 31/12/2024,...

ĐỀ XUẤT CHUYỂN NGUỒN HƠN 5.000 TỶ ĐỒNG KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội 🕔07/01/2023

Cũng trong phiên làm việc chiều nay 7/1, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

ĐẠI BIỂU HUỲNH THỊ PHÚC - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: VIỆC CHI TRẢ HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHỐNG DỊCH CHƯA ĐẦY ĐỦ
👤congpt 🕔07/01/2023

Chiều 07/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202,...

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG: CẦN CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT, ĐẶC CÁCH VỀ GIÁ, CHỈ ĐỊNH THẦU
👤congpt 🕔07/01/2023

Chiều 07/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202,...

ĐẠI BIỂU NGUYỄN ANH TRÍ - ĐOÀN ĐBQH TP. HÀ NỘI: QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, CÁ NHÂN CHẬM THANH TOÁN CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
👤congpt 🕔07/01/2023

Chiều 07/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202,...