Kỳ họp bất thường lần thứ 5

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 CÓ Ý NGHĨA CĂN CƠ, CHIẾN LƯỢC, LÂU DÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2024

BẾ MẠC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2024

ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2024

HƠN 63 NGHÌN TỶ ĐỒNG BỔ SUNG VÀO VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2024

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2024

08 CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2024

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2024

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO THẨM TRA VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ PHÂN CẤP CHO HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỪ 1 - 2 NĂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

LÀM RÕ TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI CHO DỰ ÁN THÀNH PHẦN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

CHÙM Ý KIẾN ĐB VỀ NGHỊ QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

RÀ SOÁT, LÀM RÕ CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ KHÁC VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

KHÔNG ĐỂ PHÁT SINH THỦ TỤC KHI ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

CÂN NHẮC THỜI GIAN THÍ ĐIỂM VÀ PHÂN CẤP CHO CẤP HUYỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

LÀM RÕ TIÊU CHÍ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN CẤP ĐIỆN CHO HUYỆN CÔN ĐẢO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024