HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

ĐẠI BIỂU ĐỀ NGHỊ GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ CỒN THAY VÌ CẤM 100%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG GẶP TỔNG THƯ KÝ IPU BÊN LỀ IPU-148
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

CHƯA NÊN MỞ RỘNG ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

TPHCM ĐỀ XUẤT SẮP XẾP NHÂN SỰ, CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ CẤP XÃ THEO NGHỊ QUYẾT 98
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2024

BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA TẠO CƠ HỘI SINH LỢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2024

DỰ ÁN VÀNH ĐAI 3: THIẾU VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẤT NỀN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ GỠ KHÓ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀNH ĐAI 3- TP.HCM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

LUẬT BÁO CHÍ 2016 CẦN SỚM SỬA ĐỔI ĐỂ THEO KỊP THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

VÀNH ĐAI 3- TPHCM ĐÃ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HƠN 98%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ GỠ KHÓ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀNH ĐAI 3- TP.HCM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP CÔNG DÂN TẠI QUẢNG NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2024

ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẾN CÁT THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2024

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÔ THỊ KHI THÀNH LẬP CÁC THÀNH PHỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2024

SỚM HOÀN THÀNH CUỐN SÁCH LỊCH SỬ 80 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM TẬP 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/02/2024