CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

SÁCH GIÁO KHOA LÀM NÓNG NGHỊ TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2023

Tuần qua, Quốc hội dành 1,5 ngày để thảo luận về tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, nửa nhiệm kỳ vừa qua, kế hoạch năm 2024 và nửa cuối nhiệm kỳ....

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ 7
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2023

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁM SÁT TẠI THACO QUẢNG NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/10/2023

200 đề tài sáng kiến và hơn 2.000 cải tiến trong sản xuất mỗi năm....

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/09/2023

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

GIÁM SÁT ĐỂ CẢNH BÁO, KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/09/2023

Chiều 7/9, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ 5 Đoàn giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

NĂM 2024, SẼ GIÁM SÁT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2023

Chiều nay (5/9), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”....

GIÁM SÁT TOÀN DIỆN: GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI SÁCH GIÁO KHOA VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/09/2023

Đặt ra vấn đề về đổi mới giáo dục ở mọi cấp học, bậc học tại Đại hội Đảng lần thứ XI, Trung ương đã ban hành Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục....

GIÁM SÁT TOÀN DIỆN: NGHÈO NHƯNG KHÔNG GIẢI NGÂN ĐƯỢC VỐN GIẢM NGHÈO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/08/2023

Huyện có 40% hộ nghèo, nhưng gần như không giải ngân được vốn giảm nghèo. Tỉnh nghèo miền núi còn gần 2.600 tỷ đồng chưa giải ngân được từ nay đến cuối năm. Thậm chí, có tỉnh nguy cơ phải trả lại hơn 355 tỷ đồng vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA: CÓ NỘI DUNG KẾT QUẢ THIẾU BỀN VỮNG, CÓ NỘI DUNG MÔ HÌNH CHƯA PHÙ HỢP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/08/2023

Hôm nay 22/8, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với các Bộ, ngành về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình Mục tiêu quốc gia....

GỠ KHÓ VỀ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/08/2023

Trạm y tế cấp xã toàn quốc thiếu cơ sở vật chất và nguồn nhân lực y, bác sĩ để xác định tình trạng nghiện....

ĐOÀN GIÁM SÁT LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ NGÀNH VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/08/2023

Sáng 22/8, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,...

PHIÊN HỌP THỨ 4 ĐOÀN GIÁM SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/08/2023

Chiều 21/8, Đoàn giám sát của Quốc hội về Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,...

SẼ CHO Ý KIẾN CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀO THÁNG 9/2023
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/08/2023

Chiều 21/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tổ chức Phiên họp lần thứ 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 43 CỦA QUỐC HỘI VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/08/2023

Sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi,...

GIÁM SÁT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/08/2023

Tiếp tục phiên họp thứ 25, sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với một số nội dung của dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng,...