PHIÊN HỌP THỨ 35 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SẼ XEM XÉT 6 NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Chuyên mục: Phiên họp thứ 35 | Lượt xem : 460

Ngày đăng: 10/07/2024

PHIÊN HỌP THỨ 35 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SẼ XEM XÉT 6 NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?