KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,389

Ngày đăng: 17/11/2023

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?