CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU NHÂN SỸ, TRÍ THỨC, CHỨC SẮC TÔN GIÁO, DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU TP.HÀ NỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 2,192

Ngày đăng: 28/03/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU NHÂN SỸ, TRÍ THỨC, CHỨC SẮC TÔN GIÁO, DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU TP.HÀ NỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?