CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TRUNG QUỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 4,179

Ngày đăng: 08/04/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TRUNG QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?