LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 972

Ngày đăng: 22/05/2024

LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?