PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI QUẢNG NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,263

Ngày đăng: 03/05/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI QUẢNG NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?