PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THƯỢNG TƯỚNG TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,896

Ngày đăng: 03/05/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THƯỢNG TƯỚNG TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?