CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN PHÁT BIỂU MỞ ĐẦU PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,364

Ngày đăng: 04/06/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN PHÁT BIỂU MỞ ĐẦU PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?