CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ, ĐẠI BIỆN CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN EU

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,480

Ngày đăng: 17/06/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ, ĐẠI BIỆN CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN EU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?