CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP ĐẠI SỨ, ĐẠI BIỆN CÁC NƯỚC ASEAN VÀ TIMOR - LESTE

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,209

Ngày đăng: 13/06/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP ĐẠI SỨ, ĐẠI BIỆN CÁC NƯỚC ASEAN VÀ TIMOR - LESTE

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?