CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: LAN TOẢ TINH THẦN, NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,190

Ngày đăng: 14/06/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: LAN TOẢ TINH THẦN, NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?