PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 34 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 839

Ngày đăng: 11/06/2024

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 34 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?