PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG TIẾP ĐOÀN UỶ BAN ĐỐI NGOẠI NHÂN ĐẠI TOÀN QUỐC TRUNG QUỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,375

Ngày đăng: 17/06/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG TIẾP ĐOÀN UỶ BAN ĐỐI NGOẠI NHÂN ĐẠI TOÀN QUỐC TRUNG QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?