HÓC MÔN: NHIỀU NĂM KHÔNG TUYỂN ĐƯỢC BÁC SĨ VỀ TRẠM Y TẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,050

Ngày đăng: 25/10/2023

HÓC MÔN: NHIỀU NĂM KHÔNG TUYỂN ĐƯỢC BÁC SĨ VỀ TRẠM Y TẾ

Đoàn khảo sát của HĐND TPHCM vừa có buổi làm việc tại huyện Hóc Môn về tình hình triển khai củng cố nâng cao năng lực y tế cơ sở - chăm sóc sức khoẻ toàn dân trên địa bàn. Địa phương này trong nhiều năm qua không tuyển được bác sĩ về trạm y tế. Tổng số bác sĩ đang làm việc cho đến nay thuộc TTYT huyện Hóc Môn chỉ có 22 người, trên tổng số 60 chỉ tiêu biên chế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?