TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 154

Ngày đăng: 17/11/2023

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024

Xác định 4 chuyên đề giám sát của năm 2024 đều là các vấn đề thời sự nóng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay, các đại biểu trong Hội nghị đã kiến nghị nhiều giải pháp để tăng cường hiệu quả tổ chức, triển khai trong thực tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?