ĐOÀN ĐẠI BIỂU VĂN PHÒNG QUỐC HỘI DÂNG HƯƠNG, BÁO CÔNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,000

Ngày đăng: 06/02/2024

ĐOÀN ĐẠI BIỂU VĂN PHÒNG QUỐC HỘI DÂNG HƯƠNG, BÁO CÔNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?