ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 952

Ngày đăng: 27/02/2024

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?