NĂM 2024, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO CẦN TỐT HƠN 2023

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,318

Ngày đăng: 16/02/2024

NĂM 2024, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO CẦN TỐT HƠN 2023

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?