NÂNG TẦM CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH VỀ DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 396

Ngày đăng: 27/02/2024

NÂNG TẦM CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH VỀ DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?