PHÓ CHỦ TỊCH NGUYẾN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 1,010

Ngày đăng: 16/02/2024

PHÓ CHỦ TỊCH NGUYẾN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?