PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TỔ GIÚP VIỆC ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 814

Ngày đăng: 22/02/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TỔ GIÚP VIỆC ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?