LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,814

Ngày đăng: 27/03/2024

LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?