PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG GẶP TỔNG THƯ KÝ IPU BÊN LỀ IPU-148

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,850

Ngày đăng: 27/03/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG GẶP TỔNG THƯ KÝ IPU BÊN LỀ IPU-148

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?