TPHCM ĐỀ XUẤT SẮP XẾP NHÂN SỰ, CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ CẤP XÃ THEO NGHỊ QUYẾT 98

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 4,344

Ngày đăng: 14/03/2024

TPHCM ĐỀ XUẤT SẮP XẾP NHÂN SỰ, CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ CẤP XÃ THEO NGHỊ QUYẾT 98

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?