ĐÀ NẴNG KIẾN NGHỊ TĂNG ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH CHO CÁC BAN HĐND

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 444

Ngày đăng: 03/04/2024

ĐÀ NẴNG KIẾN NGHỊ TĂNG ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH CHO CÁC BAN HĐND

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?