LO NGẠI BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỚI DỰ ÁN GIA NGHĨA- CHƠN THÀNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 448

Ngày đăng: 25/04/2024

LO NGẠI BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỚI DỰ ÁN GIA NGHĨA- CHƠN THÀNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?