THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,602

Ngày đăng: 15/04/2024

THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?