UBTVQH CHO Ý KIẾN 05 DỰ THẢO LUẬT, 01 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 429

Ngày đăng: 01/04/2024

UBTVQH CHO Ý KIẾN 05 DỰ THẢO LUẬT, 01 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?