BẢO ĐẢM TỐT NHẤT CÁC ĐIỀU KIỆN CHO KỲ HỌP THỨ 7 CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 720

Ngày đăng: 19/05/2024

BẢO ĐẢM TỐT NHẤT CÁC ĐIỀU KIỆN CHO KỲ HỌP THỨ 7 CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?