ĐẢM BẢO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM ĐỦ THẨM QUYỀN THỰC THI CÔNG VỤ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 3,890

Ngày đăng: 20/05/2024

ĐẢM BẢO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM ĐỦ THẨM QUYỀN THỰC THI CÔNG VỤ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?