PHỎNG VẤN PHÓ TỔNG THƯ KÝ QH NGUYỄN TRƯỜNG GIANG TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 1,108

Ngày đăng: 19/05/2024

PHỎNG VẤN PHÓ TỔNG THƯ KÝ QH NGUYỄN TRƯỜNG GIANG TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?