CẦN ĐẶT BAN DÂN NGUYỆN VÀO VỊ TRÍ XỨNG TẦM ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 515

Ngày đăng: 14/06/2024

CẦN ĐẶT BAN DÂN NGUYỆN VÀO VỊ TRÍ XỨNG TẦM ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?