PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 856

Ngày đăng: 10/06/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?