TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG THĂM, CHÚC MỪNG MỘT SỐ CƠ QUAN NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 1,894

Ngày đăng: 19/06/2024

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG THĂM, CHÚC MỪNG MỘT SỐ CƠ QUAN NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?