CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CÁC QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 746

Ngày đăng: 09/07/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CÁC QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?