QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: Kỳ họp bất thường lần thứ 5 | Lượt xem : 7,710

Ngày đăng: 18/01/2024

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?