CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TRONG PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: Phiên họp thứ 23 | Lượt xem : 5,468

Ngày đăng: 07/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TRONG PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào sáng 09/5/2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?